ضوابط فنی پرورش قارچ های خوراکی صدفی و شاه صدف ابلاغ شد

1396-07-16
ضوابط فنی پرورش قارچ های خوراکی صدفی و شاه صدف ابلاغ شد

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران و به نقل از سازمان مرکزی، محمدعلی طهماسبی، معاون وزیر در امور باغبانی ضوابط فنی پرورش قارچ های خوراکی صدفی و شاه صدف را ابلاغ کرد.
بنابر این گزارش، این ضوابط فنی در راستای تحقق اهداف تولید و ایجاد اشتغال در کشور و ایجاد تنوع در تولید محصولات قارچ خوراکی و با بهره مندی از منابع علمی معتبر موجود و تجربیات متخصصان تحقیقاتی و دانشگاهی و تولیدکنندگان قارچ خوراکی تدوین و برای اجرا ابلاغ شد.

975
16 مهر 1396 - 0:00