جلسه آشنایی با فعالیت ها و کارکردهای سازمان برگزار شد

جلسه آشنایی با فعالیتها، کارکردها و خدمات سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران ویژه اعضای جدیدالورود روز دوشنبه 27 شهریور ماه در محل سازمان برگزار گردید.
جلسه آشنایی با فعالیت ها و کارکردهای سازمان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، این سازمان در نظر دارد جهت برقراری ارتباط موثر و دائمی متقابل با اعضای حقیقی و حقوقی خود جلسات توجیهی، آشنایی و همفکری را با محوریت فعالیت ها و خدمات قابل دسترس و دریافت نظرات، انتقادات و پیشنهادات اعضا به صورت منظم و دائمی برگزار نماید.
برهمین اساس جلسه آشنایی با فعالیت ها و کارکردهای سازمان روز دوشنبه 27 شهریورماه در محل سازمان برگزار گردید و اعضای حقیقی جدیدالورود با فرآیندهای موجود در سازمان آشنا و کارت های عضویت خود را دریافت نمودند.
علاقمندان می توانند جهت حضور در این جلسات با واحد عضویت سازمان 88529468 یا 88535579 تماس حاصل نمایند.

849
5 مهر 1396 - 0:00