تمدید ثبت نام دوازدهمین آزمون طراحی و اجرای سامانه های آبیاری تحت فشار

1396-06-01
تمدید ثبت نام دوازدهمین آزمون طراحی و اجرای سامانه های آبیاری تحت فشار

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران و به نقل از معاونت آموزشی و فنی، با توجه به درخواست برخی از سازمان نظام مهندسی استانها و اعضای محترم، مهلت ثبت نام دوازدهمین آزمون طراحی و اجرای سامانه های آبیاری تحت فشار تا تاریخ 23 شهریور ماه تمدید شد.
لازم به یادآوری است آزمون مذکور در تاریخ های 9 و 10 آذرماه سالجاری به صورت سراسری در حوزه های امتحانی مورد نظر برگزار خواهد شد. ضمنا حوزه های امتحانی و دستورالعمل برگزاری آزمون یاد شده متعاقبا اعلام خواهد شد.

815
1 شهریور 1396 - 0:00