بستر سازی حضور مهندسین دارای گواهی رتبه بندی و پروانه اشتغال مرتبط از سازمان، در فرایند نظارت بر خوراک دام، طیور و آبزیان

1396-04-26
بستر سازی حضور مهندسین دارای گواهی رتبه بندی و پروانه اشتغال مرتبط از سازمان، در فرایند نظارت بر خوراک دام، طیور و آبزیان

پیرو ابلاغیه وزیر محترم جهاد کشاورزی در خصوص نظام نظارت فنی و کنترل کیفی خوراک دام، طیور و آبزیان و با توجه به ماده 21 قانون نظام جامع دامپروری و ماده 30 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مبنی بر وظیفه مندی معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در جهت افزایش کیفیت محصولات دامی و ارتقای بهره وری خوراک دام، طیور و آبزیان در جهت تامین امنیت غذایی کشور، نظام نظارت فنی و کنترل کیفی خوراک دام، طیور و آبزیان تدوین و ابلاغ گردید.
در همین خصوص جلسه ای با حضور معاونین و مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، اداره کل دامپزشکی، کارخانجات خوراک دام ، طیور و آبزیان و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران برگزار شد.
در این جلسه مهندس علیرضا بزرگی ریاست سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران ضمن تاکید بر موضوع سلامت خوراک دام، طیور و آبزیان به اهمیت موضوع نظام بخشیدن در این حوزه پرداختند و آمادگی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران را در خصوص حضور مهندسین کشاورزی به عنوان مسئولین فنی واحدها اعلام نمودند

1319
26 تیر 1396 - 0:00