سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور از قوه قضائیه درخواست کرد

۳۰ فروردین ۱۳۹۶
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور از قوه قضائیه درخواست کرد

ثبت اطلاعات کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در سامانه اطلاعات کارشناسان رسمی قوه قضاییه، طی نامه ای خطاب به معاون رییس قوه قضائیه و رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات از سوی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور درخواست شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران در این نامه آمده است: سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی بر اساس ماده (۳۲) قانون تأسیس (مصوب مجلس شورای اسلامی-۱۳۸۰) که آیین نامه اجرایی این ماده قانونی در سال ۱۳۸۳ به پیشنهاد مشترک وزارت جهادکشاورزی و دادگستری به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده است، از سال ۱۳۸۴ از طریق برگزاری آزمون سراسری، انجام مصاحبه و برگزاری دوره های آموزشی تخصصی، نسبت به انتخاب و معرفی کارشناسان رسمی در قالب هشت گرایش که شامل تمامی رشته های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست می باشد، اقدام نموده است. بر این اساس، این سازمان تاکنون برای ۱۱۶۰ کارشناس رسمی، کارت و پروانه کارشناس رسمی صادر کرده است.
در این نامه بر قانونی بودن گزینش و انتخاب کارشناسان رسمی تاکید و آمده است: با عنایت به این که کلیه مراحل گزینش و انتخاب کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به صورت کاملا قانونی و تخصصی انجام شده تا قابلیت اجرایی لازم را در حوزه های تخصصی مراجع قضایی برای رفع نیازهای فنی و تخصصی داشته باشد، از این رو قطعا کارشناسان رسمی این سازمان می توانند رویکرد تخصصی نسبت به فرآیندهای کارشناسی را تقویت کرده و به¬عنوان بازوی تخصصی نظام قضاوت کشور، نقش خود را ایفاء نمایند.
در ادامه این نامه آمده است: حال ضمن ارسال یک نسخه از کتاب “لیست کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی” برای استحضار و بهره برداری، از آن مقام محترم تقاضا دارد دستور فرمایند لیست کارشناسان یاد شده نیز در سامانه اطلاعات کارشناسان رسمی قوه قضاییه درج گردد تا ضمن تسهیل دسترسی قضات محترم، زمینه بهره¬گیری از این کارشناسان در حوزه¬های تخصصی بیش از پیش فراهم گردد.

1209
1 اردیبهشت 1396 - 0:00