مهندس بزرگی طی نامه ای به مهندس مختاری بر اجرایی شدن تبصره 6 ماده 2 قانون افزایش بهره وری و منابع طبیعی تاکید کردند.

30 آذر ماه 1395
مهندس بزرگی طی نامه ای به مهندس مختاری بر اجرایی شدن تبصره 6 ماده 2 قانون افزایش بهره وری و منابع طبیعی تاکید کردند.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، ریاست سازمان طی نامه ای به مدیر عامل سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران ضمن تاکید بر تبصره 6 ماده 2 قانون افزایش بهره وری و منابع طبیعی (مصوب 1389 مجلس محترم شورای اسلامی) مبنی بر واگذاری تعیین صلاحیت و رتبه بندی شرکتها و مراکز به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، بر حل مشکل پذیرش موضوع مناقصات مربوط به توسعه، نگهداشت و بازپیرائی فضای سبز تاکید نمودند. همچنین ایشان به منظور تخصصی شدن حوزه محیط زیست و فضای سبز تعامل و عملیاتی شدن این موضوع را زمینه ساز توسعه فضای سبز برشمردند.

592
30 آذر 1395 - 0:00