مهندس بزرگی رییس سازمان طی نامه ای به آقای دکتر قالیباف (شهردار تهران) خواستار اجرایی شدن بند 24 ماده 55 قانون شهرداری شد.

24 آذر 1395
مهندس بزرگی رییس سازمان طی نامه ای به آقای دکتر قالیباف (شهردار تهران) خواستار اجرایی شدن بند 24 ماده 55 قانون شهرداری شد.

به نقل از روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، مهندس بزرگی رییس سازمان طی نامه ای به آقای دکتر قالیباف (شهردار تهران) خواستار اجرایی شدن بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها مبنی بر عدم احتساب دفاتر مهندسی با عنوان استفاده تجاری شد. در این نامه اشاره شده است متاسفانه با وجود قوانین موجود هنوز برخی از شهرداری ها این قانون را رعایت نمیکنند.

624
24 آذر 1395 - 0:00