شروع ثبت نام دوره آموزشی کارشناسان رسمی ویژه پذیرفته شدگان مصاحبه دوره هشتم از ۱۵ لغایت ۲۵ آذرماه

13 آذر ماه 1395

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران و به نقل از معاونت آموزش و فناوری سازمان مرکزی، ثبت نام دوره آموزشی کارشناسان رسمی دوره هشتم از ۱۵ لغایت ۲۵ آذرماه از طریق سامانه خدمات الکترونیکی سازمان به آدرس iaeo.ir شروع خواهد شد.
بنابر این گزارش، این دوره آموزشی بمدت ۲۸ ساعت و با توجه به سرفصل های تعیین شده برگزار می شود.
براین اساس، با توجه به توزیع فراوانی کارشناسان رسمی دوره هشتم و بر اساس مصوبه شورای آموزش سازمان مرکزی، این دوره بصورت متمرکز در تهران یا کرج برگزار خواهد شد. گذراندن دوره آموزشی برای تمامی کارشناسان ضروری است و شرط لازم برای ورود به دوره کارآموزی است.

**سرفصل های تعیین شده و همچنین اسامی افراد پذیرفته شده (دوره قبل) پیوست می باشد.

1034
13 آذر 1395 - 0:00