حضور سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران در اولین نمایشگاه بین المللی باغبانی، نهاده ها، گلخانه، گیاهان دارویی

سوم آذر ماه 1395
حضور سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران در اولین نمایشگاه بین المللی باغبانی، نهاده ها، گلخانه، گیاهان دارویی

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، غرفه سازمان در "اولین نمایشگاه بین المللی باغبانی، نهاده ها، گلخانه، گیاهان دارویی و ماشین آلات و صنایع وابسته" در محل بوستان گفتگو مورد استقبال بازدید کنندگان قرار گرفت. همچنین مهندس طهماسبی (معاون وزیر در امور باغبانی) از غرفه سازمان بازدید نمودند و در جریان خدمات سازمان به تولیدکنندگان و اعضاء قرار گرفتند.

 

 

1227
3 آذر 1395 - 0:00
photo-2016-11-23 photo-2016-11-23 photo-2016-11-23 photo-2016-11-23