بیست و پنجمین جلسه شورای استان

با تاکید بر لزوم برگزاری آموزش های کاربردی و تخصصی برای اعضا و بهره برداران برگزار شد.
بیست و پنجمین جلسه شورای استان

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، جلسه شورای سازمان روز یکشنبه 11 مهرماه با حضور اعضای شورای استان در محل سازمان برگزار شد.

در این جلسه یکی از موضوعات مورد بحث و بررسی، شیوه نامه دوره کار آموزی کارشناسان رسمی سازمان بود.

اعضای شورای استان ضمن تاکید بر لزوم برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و کاربردی برای اعضای سازمان، بهره برداران و پرسنل وزارت جهاد کشاورزی، به برگزاری این دوره متناسب با نیاز بخش اشاره نموده و همچنین تاکید کردند که این دوره ها به صورتی برگزار شود که در نهایت به اشتغال زایی بیانجامد در ادامه به موضوع مهم ایجاد فرصت های شغلی با اولویت ایجاد شرکت های تولیدی و خدماتی پرداختند.

2021
13 مهر 1395 - 0:00
IMG-6426.JPG IMG-6422.JPG