بیست و دومین جلسه شورای استان

برگزاری همایش پیشتازان چرخه تولید غذای سالم توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران
بیست و دومین جلسه شورای استان

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، جلسه شورای سازمان روز دوشنبه 31 خرداد ماه با حضور اعضای شورای استان در محل سازمان برگزار شد.

در این جلسه یکی از موضوعات مورد بحث و بررسی، مسائل و مشکلات مسئولین فنی واحد های تولیدی بودو همچنین در مورد نحوه نظارت بر واحد های گیاهپزشکی بحث و تبادل نظر شد.

در ادامه مقرر شد سازمان با همکاری دستگاه های مرتبط همایش پیشتازان چرخه تولید غذای سالم که با هدف آشنایی مدیران، صاحبان صنایع تولیدکنندگان و اصناف با اصول و استانداردهای روز جهانی سلامت غذا از مزرعه تا سفره برگزار نمایید.

1411
1 تیر 1395 - 0:00
IMG-4577.JPG