خدمات نوین با افتتاح حساب در بانک قرض الحسنه رسالت

ویژه اعضای سازمان
خدمات نوین با افتتاح حساب در بانک قرض الحسنه رسالت

خدمات نوین


درصورت بهره گیری از تسهیلات برای خرید کالاهای موجود در «ام بازار» متقاضی می تواند به میزان 2برابر تسهیلات دریافتی خرید نماید.
www.mbazar.ir
شما عضو محترم می توانید بعد از افتتاح حساب در بانک قرض الحسنه رسالت از شبکه خرید کالای الکترونیکی، کالاهای مورد نیاز روزمره خود را
تهیه نمایید نکته مهم و جالب توجه این است که با خرید نقدی و استفاده از کارت عابر بانک رسالت شما برای خود ایجاد اعتبار می نمایید و بعد از
مدتی به همان میزان اعتبار ایجاد شده این امکان داده می شود که کالاهای مورد نیاز خود را که برچسب اقساطی روی آن نصب شده
را بصورت اقساط خریداری نمایید.
3223
19 خرداد 1395 - 0:00