بیستمین جلسه شورای استان

روز دوشنبه مورخ 6 اردیبهشت ماه برگزار شد.
بیستمین جلسه شورای استان

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، جلسه شورای سازمان روز دوشنبه مورخ 6 اردیبهشت ماه با حضور علیرضا بزرگی رییس سازمان و اعضای شورای استان در محل سازمان برگزار شد.

در این جلسه یکی از موضوعات مورد بحث و بررسی، ایجاد تقاضای هدفمند در حوزه توسعه کشت گلخانه بود و مقرر شد از همه ظرفیت های اعضای حقیقی و حقوقی سازمان برای توسعه و پروژه یابی استفاده شود.

در ادامه جلسه به نقش آفرینی جدی سازمان در حوزه اجرای اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی پرداخته شد.

همچنین در این جلسه مصوب شد نسبت به ایجاد کانون کاردان های سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران از طریق سازمان مرکزی پیگیری شود.

1581
7 اردیبهشت 1395 - 0:00
IMG-4121.JPG