اجرای طرح کشاورزی حفاظتی در 3 میلیون هکتار اراضی کشور طی برنامه ششم توسعه

اجرای طرح کشاورزی حفاظتی در 3 میلیون هکتار اراضی کشور طی برنامه ششم توسعه
اجرای طرح کشاورزی حفاظتی در 3 میلیون هکتار اراضی کشور طی برنامه ششم توسعه

مشاور معاون امور زراعت و مسوول کشاورزی حفاظتی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: در برنامه ششم توسعه، اجرای طرح کشاورزی حفاظتی در 3 میلیون هکتار از اراضی کشور پیش بینی شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، مهندس فرزاد زلقی در گفت و گو با خبرنگار ما افزود: 60 درصد از 3 میلیون هکتار عملیات کشاورزی حفاظتی در اراضی دیم و 40 درصد در اراضی آبی اجرا می شود.
وی گفت: برای اجرای این 3 میلیون هکتار بیش از 700 میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است که 50 درصد آن کمک بلا عوض و 50 درصد دیگر در قالب تسهیلات بانکی کم بهره خواهد بود.
زلقی اظهار داشت: در فاز نخست، 10 استان به عنوان هاب و یا کانون تحقیقات کاربردی کشاورزی حفاظتی انتخاب می شوند و قرار است این 10 استان الگویی برای سایر استان های کشور شوند.
وی با اشاره به استان های خوزستان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، فارس، تهران، اردبیل، لرستان، همدان، کرمانشاه و گلستان گفت: در هر یک از این 10 استان، چند مزرعه زیر پوشش عملیات کشاورزی حفاظتی به طور کامل و علمی قرار می گیرند و این کار از اکنون آغاز شده است.
زلقی ادامه داد:در سال نخست و دوم اجرای طرح کشاورزی حفاظتی، ما انتظار افزایش محصول نداریم و در عین حال کاهش تولید در سال های ابتدای اجرای طرح از طریق صرفه جویی در مصرف سوخت، سم، بذر و آب و کاهش سایر هزینه های تولید جبران می شود و در غیر این صورت تفاوت ریالی آن را پرداخت خواهیم کرد.
مسوول کشاورزی حفاظتی وزارت جهاد کشاورزی گفت: ما معتقدیم برای آن که کشاورزی مرسوم به سمت کشاورزی حفاظتی سوق پیدا کند، به تغییر رویکرد نیاز داریم و نخستین گام برای این تغییر رویکرد در جامعه کشاورزی، آموزش بهره برداران است.
وی، تربیت 60 کارشناس به عنوان مربی بومی به منظور انتقال دانش و تجربه در زمینه توسعه کشاورزی حفاظتی را از اقدام های اولیه دفتر کشاورزی حفاظتی دانست و اظهار داشت: آموزش این 60 نفر شروع شده و قرار است این افراد در شهرستان ها و دهستان ها، کار آموزش کشاورزی حفاظتی را با جدیت بیشتردنبال کنند.
زلقی با اذعان به این که طرح 3 میلیون هکتاری کشاورزی حفاظتی دارای شش پروژه است، خاطر نشان کرد: این پروژه ها شامل پهنه بندی، تحقیقات و مطالعات کاربردی،ارتقای دانش فنی کارشناسان و بهره برداران ، مزارع الگویی، توسعه روش های کشاورزی حفاظتی ونظارت و ارزیابی می شود.
وی، سطح فعلی اجرای طرح کشاورزی حفاظتی در کشور را یک میلیون و 500 هزار هکتار عنوان کرد .
مشاور معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی، مدیریت بقایای گیاهی، انجام حداقل عملیات خاک ورزی، تناوب و توجیه اقتصادی تولید را از اصول کشاروزی حفاظتی برشمرد و خاطر نشان کرد: اجرای طرح کشاورزی حفاظتی از سال 86 و در سطح 150 هکتار در چهار استان به صورت آزمایشی آغاز شد.
وی گفت: کشاورزی حفاظتی با هدف تولید پایدار و حفظ منابع آب و خاک برای نسل آینده اجرا می شود.
به دنبال تولید پایدار هستیم نه رکورد تولید
مسوول کشاورزی حفاظتی وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد: ما به دنبال رکورد تولید نیستیم بلکه هدف اصلی، تولید معقول و با کیفیت می باشد.
زلقی بر لزوم بکارگیری روش های افزایش حاصلخیزی و مواد آلی خاک کشاورزی تاکید کرد و کشاورزی حفاظتی را آخرین نسخه علمی حل چالش کشاورزی و تولید پایدار در دنیا دانست.
وی گفت: کشاورزی حفاظتی در حال حاضر در سطح 155 میلیون هکتار در کشورهایی مانند کانادا، برزیل، استرالیا،آرژانتین هند و قزاقستان اجرا می شود.
گفتنی است،دفتر کشاورزی حفاظتی، تیرماه سال 93 در معاونت امور زراعت تشکیل شده و موسسه های تحقیقاتی ،مدیران کل دفاترتخصصی معاونت امور زراعت ، تعدادی از استان های پیشرو و سازمان های تخصصی و مراکز دانشگاهی با آن همکاری می کنند.همچنین یک کمیته فنی برای بررسی و تصمیم گیری مسایل فنی مبتلا به طرح کشاورزی حفاظتی ایجاد شده که متشکل از مدیران دفاترتخصصی ،نمایندگان بخش های تحقیقاتی، دانشگاهی، آموزشی و ترویجی کشور است.

1220
10 اسفند 1394 - 0:00