سیزدهمین مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران برگزار شد

سیزدهمین مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران 30 آبان در محل مرکز پژوهشهای صنعت نفت با حضور اعضای شورا و اعضای سازمان برگزار شد.
سیزدهمین مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، این جلسه با حضور جمعی از اعضای سازمان رسمیت یافت و در ادامه با آراء اعضاء، هیئت ریسه مجمع با انتخاب رییس مجمع، ناظر و منشی جلسه تشکیل و استقرار یافت.
در این جلسه مهندس علیرضا بزرگی رییس سازمان، ضمن ارائه گزارش عملکرد شورای استان به ارائه برنامه ها و سیاستهای راهبردی سازمان استان تهران برای بهبود عملکرد و ارائه خدمات بیشتر به اعضای سازمان پرداخت.
در ادامه جلسه ضمن ارائه گزارش حسابرس توسط نماینده موسسه حسابرسی، دکتر خسرو شاهوردی عضو شورا و خزانه دار سازمان به ارائه گزارش مالی سازمان پرداخت.
در انتهای جلسه حسابرس و شرکت حسابرسی با تایید اکثریت آراء انتخاب شدند.

946
3 بهمن 1394 - 12:50