اطلاعیه برگزاری سیزدهمین مجمع عمومی سالیانه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

سیزدهمین مجمع عمومی عادی سالیانه سازمان در مورخ 1394/08/14 راس ساعت 10 صبح برگزار خواهد شد.
اطلاعیه برگزاری سیزدهمین مجمع عمومی سالیانه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

به اطلاع اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران می رساند، نوبت اول سیزدهمین مجمع عمومی عادی سالیانه سازمان در مورخ 1394/08/14 راس ساعت 10 صبح برگزار خواهد شد.
لذا از کلیه اعضای محترم سازمان دعوت بعمل می آید شخصاً با همراه داشتن کارت عضویت معتبر در این جلسه حضور بهم رسانند.
دستور کار مجمع:
۱- استماع گزارش عملکرد شورای استان توسط رییس شورای استان
۲- استماع گزارش خزانه دار سازمان استان
۳- استماع گزارش حسابرس و بازرس سازمان استان
4- تعیین مؤسسه حسابرسی برای رسیدگی به حسابها و ترازنامه ها و بیلان عملکرد سالانه سازمان
5- بررسی و تصویب بودجه سالانه سازمان
6-تصویب سیاست ها و خط مشی های شورای استان
محل برگزاری: تهران- بلوار غربی مجموعه ورزشی آزادی- مرکز همایشهای بین المللی پژوهشگاه صنعت نفت

1031
3 بهمن 1394 - 8:56