جلسه تسهیل در صدور پروانه های گلخانه برگزار شد

جلسه تسهیل در صدور پروانه های گلخانه در شهرستان ملارد برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، جلسه با حضور مهندس اسماعیل صارمی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ملارد ، مهندس رضا گودرزی مدیر نمایندگی نظام مهندسی کشاورزی و مدیران ادارات آب،برق، گاز،محیط زیست و بانک کشاورزی روز 28 دی ماه در محل جهاد کشاورزی شهرستان ملارد برگزار شد.

در ابتدای این نشست به بررسی و تبادل نظر در خصوص همکاریهای مشترک، رفع مشکلات موجود و ارائه راهکار در تسریع صدور مجوزهای واحدهای گلخانه پرداختند. همچنین مقرر شد ادارات نامبرده همکاری لازم در خصوص تسریع در روند پاسخگویی در کوتاهترین زمان ممکن خصوصا در رابطه با صدور مجوزهای واحدهای گلخانه ای را داشته باشند.

1063
30 دی 1394 - 12:05