دوره آموزش عمومی کارشناسان رسمی سازمان به اتمام رسید

دوره آموزش عمومی کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی روز جمعه 25 دی ماه به پایان رسید

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، دوره آموزش عمومی کارشناسان رسمی از روز یکشنبه 20 دی ماه آغاز و به مدت 5 روز در محل سازمان برگزار شد.

این دوره آموزشی که در دو گروه الف و ب برنامه ریزی شده بود در تاریخ 25 دی ماه به پایان رسید.لازم به ذکر است دوره آموزش تخصصی کارشناسان رسمی گرایش کشاورزی بعد از طی دوره آموزش عمومی از تاریخ 26 دی ماه شروع شد.

 

1839
30 دی 1394 - 11:52