زمانبندی دوره آموزش تخصصی کارشناسان رسمی گرایش کشاورزی اعلام شد

دوره هفتم آموزش تخصصی گرایش کشاورزی از روز شنبه 26دی ماه 94 در محل سازمان برگزار خواهد شد
زمانبندی دوره آموزش تخصصی کارشناسان رسمی گرایش کشاورزی اعلام شد

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، زمانبندی هفتمین دوره آموزش تخصصی گرایش کشاورزی کارشناسان رسمی اعلام شد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با واحد آموزش با شماره 88535580-021 تماس حاصل نماید.

1611
30 دی 1394 - 11:50