رتبه بندی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مورد تاکید معاون اول رییس جمهور قرارگرفت

در جلسه مشترک رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و معاون اول رییس جمهور بر لزوم توجه به رتبه بندی سازمان براساس ماده ۲ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی تاکید شد.
رتبه بندی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مورد تاکید معاون اول رییس جمهور قرارگرفت

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، احمد کبیری در این جلسه با اشاره به تبصره ۶ ماده ۲ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی اظهار داشت: علاوه بر واگذاری رتبه بندی مراکز موضوع ماده ۲ قانون افزایش بهره وری به سازمان در آیین نامه اجرایی نحوه رتبه بندی این مراکز که به تصویب هیئت محترم وزیران رسیده نیز این موضوع مورد تاکید است.
کبیری در ادامه به قانون برگزاری مناقصات اشاره کرد و گفت: درآیین نامه اجرایی بند الف ماده ۲۶ قانون برگزاری مناقصات نیز آمده است که (تهیه فهرست بلند اشخاص حقیقی صلاحیت دار در رشته ها و زمینه های تخصصی مختلف بر عهده سازمان های حرفه ای نظیر سازمان های نظام مهندسی ساختمان، نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظایر آن می باشد).
رییس شورای مرکزی با بیان اینکه علیرغم مواد قانونی موجود، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خود را تنها مرجع صلاحیت دار رتبه بندی در همه امور می داند، تصریح کرد: این موضوع بیشتر مورد عمل دستگاه های نظارتی قرار می گیرد و فرصت فعالیت برای شرکتهای دارای رتبه از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به حداقل می رسد.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور در این جلسه بر توانمندی سازمان به عنوان بزرگترین تشکل تخصصی بخش کشاورزی تاکید کرد و گفت: سازمان نظام مهندسی کشاورزی با دارا بودن مهندسین کشاورزی عضو خود در سراسر کشور می تواند در بهبود وضعیت بخش کشاورزی موثر واقع شود.
جهانگیری، برای پیگیری موضوع رتبه بندی سازمان قول مساعد داد و افزود: با توجه به الزامات قانونی موجود و لزوم تخصصی شدن امور و واگذاری مسئولیتها در حوزه کشاورزی به بخش خصوصی، این موضوع را در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مورد بررسی قرارخواهیم داد.
در ادامه کبیری بر لزوم توجه به بحثهای آموزشی در برنامه ششم توسعه تاکید کرد و افزود: برگزاری دوره های بازآموزی و نوآموزی برای اعضاء حقیقی و حقوقی از وظایف و اهداف سازمان است چرا که ارتقاء دانش اعضاء منجر به ارتقاء سطح دانش و گسترش فناوریهای جدید در بخش کشاورزی خواهد شد و امیدواریم این موضوع با ایجاد ردیف بودجه ای خاص در برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گیرد.

 

1073
26 مرداد 1394 - 15:41