جلسه شورای استان، لزوم برگزاری آموزش های کاربردی و تخصصی

اعضای شورای استان، ضمن تاکید بر افزایش دانش تخصصی اعضا، به لزوم آموزش تخصصی و کاربردی اعضای سازمان اشاره نمودند.
جلسه شورای استان، لزوم برگزاری آموزش های کاربردی و تخصصی

به گزارش روابط عمومی سازمان، جلسه شورای سازمان روز دوشنبه 19 مرداد ماه با حضور اعضای شورای استان در محل سازمان برگزار شد. در این جلسه یکی از موضوعات مورد بحث و بررسی، آموزش تخصصی و کاربردی اعضای سازمان بود.
اعضای شورای استان ضمن تاکید بر لزوم برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و کاربردی برای اعضای سازمان، به برگزاری این دوره متناسب با نیاز بخش اشاره نموده و همچنین تاکید کردند که این دوره ها به صورتی برگزار شود که در نهایت به اشتغال زایی بیانجامد.
همچنین در این جلسه در مورد آخرین اقدامات و برنامه های امو بانوان سازمان بحث و تبادل نظر شد.
در جلسه روز دوشنبه آقای عبدی آذر رییس شورای اسلامی استان تهران حضور داشتند که در خصوص نحوه تعامل سازمان با شوراهای شهر و شهرداریهای استان تهران، ساماندهی مشاغل در حوزه کشاورزی در سطح شهرها، فضای سبز و بازار و همچنین صدور مجوزها بحث شد.

TH-1439360852_bd5dc9829cc5c995a45a30ca0b2b6bb0.jpgTH-1439360939_11f3856708fb109e2fbfe46b31f17bac.jpgTH-1439360988_a30d3c5dc87abfb8cfbb2bcc8e1490e9.jpg

1468
26 مرداد 1394 - 15:28