دوره آموزشی

دوره آموزشی طراحی و محاسبه فنی سازه، تهیه نقشه و اجرای پلان گلخانه
دوره آموزشی

در محل مدیریت جهاد کشاورزی شمیرانات برگزار شد:

دوره آموزشی طراحی و محاسبه فنی سازه، تهیه نقشه و اجرای پلان گلخانه

به گزارش روابط عمومی سَنَم پایتخت، دوره آموزشی طراحی و محاسبه فنی سازه، تهیه نقشه و اجرای پلان گلخانه با تدریس کوروش لواف زاده با حضور ۳۰ شرکت کننده در محل سالن اجتماعات جهاد کشاورزی شمیرانات برگزار گردید.

41
16 تیر 1403 - 0:00