جلسه

نشست تخصصی سرپرست سازمان با مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران
جلسه

در نشست تخصصی با مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران عنوان شد:

✅نظارت مستمر بر مراحل ساخت و تولید،افزایش بهره ورری در واحد سطح را به دنبال دارد

 

33
13 تیر 1403 - 0:00