گزارش

مجوزهای صادره ۱ لغایت ۳۱خرداد ماه ۱۴۰۳ سامانه سماک(سامانه مجوزهای الکترونیکی کشاورزی).
گزارش

مجوزهای صادره ۱ لغایت ۳۱خرداد ماه ۱۴۰۳ سامانه سماک(سامانه مجوزهای الکترونیکی کشاورزی).


شایان ذکر است؛ در بازه زمانی فوق تعداد ۷۶ فقره مجوز واحد های تولیدی(دام، طیور، گلخانه و...) در سطح استان تمدید گردید.

50
6 تیر 1403 - 0:00