تخفیف

تخفیف 50 درصدی تمدید عضویت برای اعضای حقیقی و حقوقی
تخفیف

با تصویب شورای مرکزی از سوم تیرماه انجام می گیرد:

تخفیف ۵۰ درصدی تمدید عضویت برای اعضای حقیقی و حقوقی تا پایان تیرماه سالجاری

 

54
6 تیر 1403 - 0:00