جلسه

جلسه مشترک با مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران
جلسه

به گزارش روابط عمومی سنم استان، در راستای تفاهم نامه امور اراضی و نظارت بر طرح های تغییر کاربری اراضی جلسه ای مشترک با حضور سرپرست سازمان نظام مهندسی، مدیر امور اراضی، سرپرست معاونت حفظ کاربری و یکپارچه سازی اراضی جهاد کشاورزی و مشاور امور اراضی سازمان نظام مهندسی در سازمان جهاد کشاورزی استان تهران برگزار گردید.

58
6 تیر 1403 - 0:00