جلسه

جلسه مشترک سازمان نظام مهندسی کشاورزی با اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران
جلسه

جلسه مشترک سازمان نظام مهندسی کشاورزی با اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران

به گزارش روابط عمومی سَنَم پایتخت، در راستای واگذاری امورات غیر حاکمیتی و استفاده از توان بالقوه اعضای سازمان نظام مهندسی در امورات منابع طبیعی و آبخیزداری با حضور مدیرکل منابع طبیعی، سرپرست سازمان نظام مهندسی کشاورزی و مدیران ستادی در محل سازمان نظام مهندسی استان تهران برگزار گردید.

در ادامه ضمن ارائه گزارش طرح های تغییر کاربری به صورت برخط و لحظه ای توسط مشاور امور اراضی سازمان نظام مهندسی مقرر شد؛ موارد قابل واگذاری از سوی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری و سازمان نظام مهندسی کشاورزی احصا و دوره های آموزشی مهارت محور نیز برگزار گردد.

66
29 خرداد 1403 - 0:00