جلسه هم اندیشی با مدیران جهاد کشاورزی، اتحادیه ها و تشکل های بخش کشاورزی شهرستان های رباط کریم و بهارستان

در راستای ارائه خدمات صندوق تعاون و رفاه انجام شد:
جلسه هم اندیشی با مدیران جهاد کشاورزی، اتحادیه ها و تشکل های بخش کشاورزی شهرستان های رباط کریم و بهارستان

به گزارش روابط عمومی سَنَم پایتخت، به منظور تشریح ارائه خدمات صندوق تعاون و رفاه سَنَم تهران جلسه هم اندیشی با حضور مدیران، کارشناسان جهاد کشاورزی ، اتحادیه ها و تشکل های بخش کشاورزی شهرستان های رباط کریم و بهارستان به میزبانی رباط کریم برگزار شد.

در این جلسه در خصوص شرایط، فرآیند و جزئیات اقدامات سازمان در حوزه صندوق تعاون و رفاه از جمله آغاز ثبت نام بیمه تکمیلی برای کارشناسان و اعضای سازمان، بهره برداران، کشاورزان، گلخانه داران، دامداران، شرکت ها و تشکل ها و فعالان بخش کشاورزی توسط نماینده صندوق تعاون و رفاه ستاد سازمان مواردی بیان و مقرر گردید؛ اطلاع رسانی های لازم توسط حاضرین در خصوص خدمات قابل ارائه صندوق تعاون و رفاه به بهره برداران، تشکل ها و ... در سطح شهرستان های فوق بعمل آید.

479
19 آذر 1402 - 0:00