برگزاری دوره آموزشی تلقیح مصنوعی دام سنگین

1402-06-05
برگزاری دوره آموزشی تلقیح مصنوعی دام سنگین

 برای ثبت نام به کارتابل عضویت سامانه sanka.agrieng.org مراجعه و روی گزینه وورد به سامانه آموزش کلیک نمایید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره های  ۲۱۸۸۵۳۵۵۸۰-۰۲۱۸۸۵۲۹۲۷۸ واحد آموزش(خانم صفاریان و خانم اسماعیلی) تماس حاصل نمایید.

 زمان برگزاری دوره: ۶ شهریور ماه ۱۴۰۲

201
5 شهریور 1402 - 0:00