بهره مندی بیش از هزار و ۸۰ نفر از اعضا و بهره برداران سَنَم پایتخت از خدمات بیمه تکمیلی درمان

در راستای خدمات رفاهی به اعضا و بهره برداران انجام شد:
بهره مندی بیش از هزار و ۸۰ نفر از اعضا و بهره برداران سَنَم پایتخت از خدمات بیمه تکمیلی درمان

به گزارش روابط عمومی سَنَم استان، مسئول صندوق تعاون و رفاه سازمان گفت؛ هدف اساسی و مهم صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، ارائه خدمات بیمه تکمیلی درمان به اعضا و بهره برداران می باشد که به طور مستمر در سه ماه چهارم هر سال قرارداد ساله با شرکت بیمه ای مختلف منعقد می گردد.

وی اذعان نمود؛ برای سال جدید بیش از هزار و ۸۰ نفر اعضا و بهره برداران سازمان از این خدمت بهره مند شده اند.

891
13 تیر 1402 - 0:00