اطلاعیه مشترک شماره ۱۶ کمیته اجرایی و هیأت نظارت مرکزی

برگزاری مجمع عمومی و انتخابات به صورت حضوری
اطلاعیه مشترک شماره ۱۶ کمیته اجرایی و هیأت نظارت مرکزی

پیرو اطلاعیه مشترک شماره ۱۵ کمیته اجرایی و هیات نظارت مرکزی و در ادامه فرآیند برگزاری مجمع عمومی با دستور برگزاری انتخابات به صورت حضوری، موارد ذیل اعلام می گردد:

 

زمان برگزاری مجمع عمومی و انتخابات روز جمعه مورخ ۱۹ خردادماه ۱۴۰۲ می باشد.

 

زمان تبلیغات داوطلبان عضویت در شورای استان از ۱۱ لغایت ۱۷ خردادماه ۱۴۰۲ به مدت یک هفته می باشد.

38
25 اردیبهشت 1402 - 0:00