ارجاع کار هوشمند شفافیت، عدالت و تسریع درخواست های بهره برداران را به دنبال دارد

1401.08.26
ارجاع کار هوشمند شفافیت، عدالت و تسریع درخواست های بهره برداران را به دنبال دارد

معاون برنامه ریزی و توسعه کار آفرینی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی پایتخت:

ارجاع کار هوشمند شفافیت، عدالت و تسریع درخواست های بهره برداران را به دنبال دارد

به گزارش روابط عمومی سنم استان، حمیدرضا عابدی، معاون برنامه ریزی و توسعه کارآفرینی سازمان نظام مهندسی تهران گفت: با عنایت به سیاست های جدید سرپرست سازمان و اعطای دسترسی برخی امورات ارجاع کار به دفاتر نمایندگی مستقر در سطح شهرستان ها، هوشمند سازی سامانه باعث کاهش زمانبری کد های رهگیری ثبت شده توسط بهره برداران گردید.

وی با بیان این نکته که بر اساس گزارش اخذ شده از سامانه ارجاع کار سانکا در بازه زمانی 20 روزه ماه جاری در مقایسه با مدت مشابه ماه قبل 14 درصد رشد ارجاعات بر اساس تراکنش های موفق را در سطح استان داشته ایم اذعان کرد: هوشمند سازی و اطلاع رسانی به صورت الکترونیک به بهره برداران و اعضای انجام دهنده کار شفافیت، عدالت و تسریع را به دنبال داشته است.

عابدی اظهار نمود: هوشمند سازی درخواست های ثبت شده ارجاع کار به اعضای دارای پروانه اشتغال و صلاحیت با زمانبدی همراه بوده که به ترتیب پذیرش توسط انجام دهنده یک روز و پرداخت هزینه سه روز برای متقاضی که در صورت عدم هر یک از مراحل کد رهگیری به صورت خودکار به عضو دیگری ارجاع می شود.

معاون برنامه ریزی و توسعه کارآفرینی سازمان نظام مهندسی تهران افزود: نحوه ارجاع کارهوشمند بر اساس سهمیه فصلی، سالانه و رتبه اعضای دارای صلاحیت سازمان می باشد.

147
26 آبان 1401 - 0:00