اطلاعیه

1401.08.23
اطلاعیه

اطلاعیه

به اطلاع اعضای حقیقی و حقوقی سازمان می رساند؛ در راستای اهداف تعیین شده در خصوص دولت الکترونیک ( مراجعه به بندهای 67 و 68 و 69 قانون برنامه ششم توسعه )و قوانین مرتبط در خصوص دولت الکترونیک و الزامات سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران و با توجه به اقدامات صورت پذیرفته در جهت حذف چاپ و صدور گواهی ها و ...، هرکدام از اعضا میتوانند با مراجعه به سامانه https://sanka.agrieng.org/ در منوی پروفایل عضویت با کلیک بر روی مشاهده کارت و گواهی عضویت اقدام به دانلود فایل مربوطه (مطابق راهنمای پیوست) نمایند.

99
23 آبان 1401 - 0:00