اجرای ماده ٣١ آیین نامه اجرایی قانون تاسیس در سطح شهرستان های استان

1401.08.22
اجرای ماده ٣١ آیین نامه اجرایی قانون تاسیس در سطح شهرستان های استان

معاون آموزشی، فنی و پژوهشی سازمان خبر داد:

اجرای ماده ٣١ آیین نامه اجرایی قانون تاسیس در سطح شهرستان های استان

افسانه نادری، معاون آموزشی، فنی و پژوهشی سازمان از اجرای ماده ٣١ آیین نامه اجرایی قانون تاسیس در نزدیکترین شهرستان به اعضا خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سنم استان، معاون آموزشی، فنی و پژوهشی گفت؛ با عنایت مکاتبه و تاکید سرپرست سازمان در خصوص اجرای ماده ٣١ آیین نامه اجرایی قانون تاسیس در نزدیکترین شهرستان به اعضا، برنامه ریزی آموزشی برای دوره های بازآموزی و نوآموزی انجام گردید.

افسانه نادری با بیان اینکه برگزاری دوره های آموزشی در نزدیک ترین شهرستان محل سکونت عضو به صورت حضوری و تئوری باعث جلوگیری از مراجعه اعضا به ستاد خواهد شد، افزود؛ دفاتر نمایندگی مستقر در سطح شهرستان ها با هماهنگی و برنامه ریزی ستاد مسئول برگزاری دوره ها خواهند بود.

معاون آموزشی، فنی و پژوهشی اظهار کرد؛ در دوره های تدوین شده جدید اعضا می توانند پس از ثبت نام به دو صورت حضوری و برخط در دوره آموزشی مورد تقاضا شرکت کنند.

نادری خاطر نشان نمود؛ برگزاری دوره های مهارت محور برنامه ریزی شده زمینه اشتغال پایدار اعضا را در واحد های تولیدی سطح استان فراهم می‌کند.

وی در پایان گفت؛ اعضا و بهره برداران سازمان می توانند با مراجعه به سامانه سانکا (https://sanka.agrieng.org/)و آموزش (https://lms.agrieng.org/) در دوره های آموزشی تدوین شده نام نویسی نمایند.

54
22 آبان 1401 - 0:00