بازرسی و نظارت بر داروخانه های گیاهپزشکی پایتخت

1401.08.19
بازرسی و نظارت بر داروخانه های گیاهپزشکی پایتخت

در راستای تاکید سازمان حفظ نباتات کشور انجام شد:

بازرسی و نظارت بر داروخانه های گیاهپزشکی پایتخت

در پی مکاتبه و تاکید رییس سازمان حفظ نباتات کشور، بازرسی و نظارت بر نحوه عملکرد داروخانه های گیاهپزشکی مستقر در سطح استان اجرایی گردید.

به گزارش روابط عمومی سنم استان، مرتضی کوچک زاده، سرپرست سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران گفت؛ با عنایت به مکاتبه و تاکید رییس سازمان حفظ نباتات کشور، این استان بازرسی و نظارت بر نحوه عملکرد داروخانه های گیاهپزشکی را در سطح شهرستان ها آغاز نمود.

کوچک زاده اظهار نمود؛ سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان با ارسال مکاتبه ای به دفاتر نمایندگی در سطح استان ضمن تاکید به بازرسی و نظارت مستمر بر داروخانه گیاهپزشکی حوزه فعالیت، خواستار تهیه و ارسال گزارش به ستاد شد.

وی با تاکید بر این نکته که بازرسی و نظارت بر داروخانه های گیاهپزشکی باعث توزیع و فروش آفت کش های مجاز در بین بهره برداران خواهد شد، اذعان نمود؛ شناسایی و ساماندهی فروشگاه های غیر مجاز تاثیر بسزایی بر سلامتی آحاد مردم جامعه و محیط زیست خواهد داشت.

سرپرست سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران افزود؛ در بارزسی و نظارت بر داروخانه های گیاهیزشکی نوع سموم توزیعی، تاریخ تولید، انقضا، سموم غیر مجاز و اعتبار پروانه های داروخانه های گیاهپزشکی و اشتغال مسئول فنی مورد بررسی قرار می گیرد.

شایان ذکر است؛ این بازدید در شهرستان پیشوا و با حضور مدیر دفتر نمایندگی نظام مهندسی کشاورزی و نمایندگان ادارات تعزیرات حکومتی، بهداشت، صمت، اتاق اصناف، جهاد کشاورزی و بسیج اصناف شهرستان انجام گردید.

47
19 آبان 1401 - 0:00