پل ارتباطی با سازمان

1401-07-11
پل ارتباطی با سازمان

اعضای محترم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران بنا به مشکلات پیش آمده در رابطه با اینترنت و شبکه های مجازی؛ میتوانند از طریق آدرس ایمیل:
Anreo.chairman@yahoo.com
با واحد های سازمان در ارتباط باشند

123
11 مهر 1401 - 0:00