اساس زمان بندی اعلام شده در دستورالعمل ششمین دوره انتخابات شوراهای استانی و شورای مرکزی

1401-04-29
اساس زمان بندی اعلام شده در دستورالعمل ششمین دوره انتخابات شوراهای استانی و شورای مرکزی

 اساس زمان بندی اعلام شده در دستورالعمل ششمین دوره انتخابات شوراهای استانی و شورای مرکزی، ثبت نام رسمی از داوطلبان عضویت در شوراهای استانی، از یکم لغایت پنجم مردادماه سالجاری به مدت پنج روز در بستر الکترونیکی سانکا انجام خواهد شد.

223
29 تیر 1401 - 0:00