جلسه ای با حضور رییس سازمان و مدیر سازمان جهاد کشاورزی شهرستان شمیرانات با محور «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»

1401-04-13
جلسه ای با حضور رییس سازمان و مدیر سازمان جهاد کشاورزی شهرستان شمیرانات با محور «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران جلسه ای با حضور رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران و مدیر محترم سازمان جهاد کشاورزی شهرستان شمیرانات آقای دکتر نامجویان و همچنین مدیر حراست سازمان جهاد کشاورزی استان آقای دکتر زنگنه حول محور شعار «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین» در محل مدیریت جهاد شمیرانات برگزار شد.
در این جلسه طرفین به معرفی مسائل و مشکلات موجود منطقه در حوزه کشاورزی ،گلخانه و باغات پرداختند و همچنین ظرفیت ها و توانمندیهای خود جهت رفع این مسائل پرداختند. علاوه بر آن، راهکارهای موجود جهت نیل به اهداف تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

142
13 تیر 1401 - 0:00