قابل توجه اعضای حقیقی و حقوقی سازمان

1398-11-02
قابل توجه اعضای حقیقی و حقوقی سازمان

قابل توجه اعضای حقیقی و حقوقی سازمان

به اطلاع اعضای محترم می رساند به استناد ماده (2) آیین نامه اجرایی قانون تأسیس سازمان، از اول بهمن ماه، ملاک ارجاع کار در سامانه سانکا، داشتن پروانه اشتغال معتبر می باشد.

آن دسته از اعضای سازمان که پروانه اشتغال آنان فاقد اعتبار بوده و یا در سامانه سانکا ثبت نشده است، ضروری است هر چه سریع تر نسبت به اخذ و یا تمدید پروانه خود اقدام نمایند.

اعضای سازمان می توانند با مراجعه به سامانه سانکا، از تسهیلاتی که در این خصوص فراهم شده است، بهره مند شوند.

724
2 بهمن 1398 - 0:00