بازدید مهندس عباس کشاورز سرپرست محترم وزارت جهاد کشاورزی از چهارمین نمایشگاه کشاورزی ایران سامانه های نوین آبیاری

1398-10-28
بازدید مهندس عباس کشاورز سرپرست محترم وزارت جهاد کشاورزی از چهارمین نمایشگاه کشاورزی ایران سامانه های نوین آبیاری

بازدید مهندس عباس کشاورز سرپرست محترم وزارت جهاد کشاورزی بهمراه دکتر صمد رفیعی مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور از غرفه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران و گزارش تصویری مختصری از عملکرد غرفه سازمان در نمایشگاه

346
28 دی 1398 - 0:00