چهارمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی و سامانه های نوین آبیاری(ماشین آلات، نهاده ها) تهران با همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی اس

1398-10-18
چهارمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی و سامانه های نوین آبیاری(ماشین آلات، نهاده ها) تهران با همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی اس

چهارمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی و سامانه های نوین آبیاری(ماشین آلات، نهاده ها) تهران با همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان تهران
24 لغایت 27 دی ماه
نمایشگاه بین المللی تهران
تخفیف ویژه برای مشارکت کنندگانی که از طرف سازمان ثبت نام کنند.
@agrishow2020
02188529468
#روابط_عمومی

307
18 دی 1398 - 0:00