شناسنامه پروژه گام مهم نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران در ورود دانش فنی به واحد های تولیدی کشاورزی

1398-10-15
شناسنامه پروژه گام مهم نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران در ورود دانش فنی به واحد های تولیدی کشاورزی

"شناسنامه پروژه گام مهم نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران در ورود دانش فنی به واحد های تولیدی کشاورزی"

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران در طی مراسمی که با حضور آقای دکتر بزرگی رییس سازمان و اعضای شورای مدیران و معاونین در محل سازمان استان برگزار شد، رونمایی رسمی از شناسنامه پروژه واحد های گلخانه ای از طریق سامانه تاک صورت پذیرفت.
در این مراسم آقای دکتر بزرگی ضمن اشاره به اهمیت ورود و ارتقا ضریب نفوذ دانش به واحد های کشاورزی در جهت احقاق قانون خصوصا قانون افزایش بهره بری در بخش کشاورزی، اعلام نمودند هدف اصلی شناسنامه پروژه تحقق ارکان مهندسی سازی فرآیند احداث واحد های تولیدی کشاورزی می¬باشد.
در ادامه دکتر رسول کریمی معاون برنامه ریزی و توسعه کارآفرینی استان در خصوص ارکان مهندسی سازی اشاره نمودند که با شناسنامه پروژه میتوان ضمن شناسایی برخط کارشناسان، مشاوران، مهندسین ناظر، پیمانکاران ساخت و مسئولین فنی می توان در خصوص کیفیت ساخت و تجهیز واحد و همچنین محصول تولیدی بعد از پروانه بهره‌برداری پیگیری‌های لازم از نظر حقوقی و قانونی را داشته باشیم.
ایشان اعلام نمودند که شناسنامه پروژه توسط سامانه تبادل اطلاعات کشاورزی( تاک ) به آدرس https://tak-keshavarz.ir/صادر و مراکز و نهادهای مرتبط و همچنین تمامی متقاضیان بخش و اعضای سازمان می توانند با ورود شماره پرونده و کد ملی از آخرین وضعیت شناسنامه پروژه و سوابق مهندسی سازی فرایند مطلع گردند.

1651
15 دی 1398 - 0:00